Seitvertreib. Das Leben ist zu kurz, um nicht zu lachen.

ton tonton ton ton ton: Französisch lernen mit Tiktok

1
30. April 2020, 11:24

TIKTOK COMPILATION • Learning french tonton tond thon, your uncle mows your tuna…

DirektYoutube

TIKTOK FRENCH LESSON oie quoi quoique couac – What Goose Squeak Though – translate

DirektYoutube

TIK TOK FRENCH LESSON : tintin tint un teint thym

DirektYoutube

âme œufs savais-je (SAVAGE) – tiktok french lesson – translations

DirektYoutube

TIKTOK french lesson pepepepepe thick grandpa

DirektYoutube

via Koreus

Kurzlink: https://www.seitvertreib.de/?p=9177


Ähnliche Links:

Ein Kommentar

  1. […] (via) 29.TIKTOK COMPILATION • Learning french tonton tond thon, your uncle mows your tuna… (via) 30.SLAGWERK-101 (via) 31 .The Egg Wizard (via) 32.@realdonaldtrump Thanks for the check, need a […]